Landbou Onderrig

Leerders in Landboudal word direk by die boerdery betrek

Leerders in graad 8 en 9 is verplig om die vak Natuurwetenskap-Landbou te neem. Hierdie vak se doel is om leerders reeds van graad 8 af te prikkel om landbouvakke in graad 10 te neem. Alle graad 8 en 9 leerders word by ‘n roetasieprogram betrek waar hulle reeds met sekere fasette van die boerdery te make kry.

Leerders wat in graad 10 landbouvakke neem, word by die boerdery se bestuursprogram betrek waar hulle soggens en smiddae op die plaas by verskillende afdelings gaan werk en opleiding ontvang. Hier word leerders aangewend om hul praktiese kennis t.o.v. die plaas te verbreed. Aan die einde van elke akademiese jaar moet landbouleerders ‘n bestuursprogram van die faset van die boerdery waarby hy of sy betrokke was, opstel.