Finansiële Bydrae

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Verkorte naam soos geregistreer by die bank: LANDBOUDAL
Hierdie ondertekende magtiging en mandaat verwys na ons kontrak gedateer ('die ooreenkoms'). Ek / ons mag u hiermee toestaan ​​om betalingsinstruksies aan u bankier uit te reik en af ​​te lewer teen my / ons bogenoemde rekening by my / ons bogenoemde bank (of enige ander bank of tak waarheen ek / ons my / ons rekening mag oordra) op voorwaarde dat die som van sodanige betalingsinstruksies nooit my / ons verpligtinge soos ooreengekom in die ooreenkoms sal oorskry en wat op die,
Invalid Input

en voort te gaan totdat hierdie Owerheid en Mandaat deur my beëindig word, 'ons deur u skriftelik kennis te gee van nie minder nie as 20 gewone werksdae, en per voorafbetaalde geregistreerde pos gestuur word of afgelewer word by u adres soos aangedui Die individuele betalingsinstruksies wat aldus gemagtig is om uitgereik te word, moet soos volg uitgereik en afgelewer word: maandeliks, tweemaandeliks, drie maandeliks, ses maandeliks, jaarliks, weekliks, tweemaandeliks.
Invalid Input

In die geval dat die betaaldag op 'n Sondag of 'n erkende openbare vakansiedag in Suid-Afrika val, sal die betaaldag outomaties die voorafgaande gewone werksdag wees. Betaalinstruksies wat in Desember betaal moet word, kan teen my rekening gedebiteer word op.
Invalid Input

Ek / ons verstaan dat die onttrekkings wat hiermee gemagtig is, verwerk sal word deur 'n gerekenariseerde stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse Banke voorsien word, en ek verstaan ook dat besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal word. Elke transaksie sal 'n nommer bevat wat in genoemde betaalinstruksie en indien dit aan u voorsien word, moet u die ooreenkoms identifiseer. 'N Betalingsverwysing word by hierdie vorm gevoeg voor die betaling van 'n betalingsinstruksie. MANDAAT Ek / ons erken dat alle betalingsinstruksies wat u uitgereik het, deur my / ons bogenoemde Bank behandel sal word asof die instruksies deur my / ons persoonlik uitgereik is. KANSELLASIE Ek / ons stem saam dat alhoewel hierdie outoriteit en mandaat deur my gekanselleer kan word, 'ons', sodanige kansellasie nie die Ooreenkoms, ons is nie geregtig op enige terugbetaling van bedrae wat u onttrek het terwyl hierdie Owerheid van krag was nie, indien sodanige bedrae wettiglik aan u verskuldig was. OPDRAG Ek / ons erken dat hierdie gesag aan 'n derde party gesedeer of toegewys kan word as die ooreenkoms ook aan daardie derde party gesedeer of toegewys word, maar in die afwesigheid van sodanige toewysing van die ooreenkoms, kan hierdie outoriteit en mandaat nie aan enige derde toegeken word nie party.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

INDIEN