Vakkeuses

Graad 8 & 9

Verpligtend

Taalkommunikasie & Geletterdheid
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Algemene Wetenskap
Landbouwetenskap
Menslike Sosiale Wetenskap
Tegnologie
Skeppende Kunste
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Lewensoriëntering

Graad 10, 11 & 12

Verpligtend

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering

Vakkeuses – Leerders kies een vak uit elke pakket.

Vakpakket 1

Fisiese Wetenskappe (Skeinat)
Rekenaartoepassingstegnologie
Landboubestuurspraktyk

Vakpakket 2

Lewenswetenskappe (Biologie)
Toerisme
Landbouwetenskap

Vakpakket 3

Rekeningkunde
Verbruikerstudies
Landboutegnologie