LeerderondersteuningDelia du Plessis
Kontakbesonderhede: 053 050 9392

Die kantoor van Leerderondersteuning en -ontwikkeling onder leiding van Delia du Plessis bied die volgende dienste aan leerders:

  • Akademiese toetsing en ondersteuning
  • Vakkeuse-voorligting aan alle graad 9-leerders
  • Aflê van prestasietoetse vir alle Gr.8-leerders
  • Studiemetodes
  • Beroepsvoorligting
  • Emosionele ondersteuning