Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Welkom op Landboudal

die oasis van die dorre Suid-Vrystaat


Hier glo ons nog dat die bodem die lewe is en dat die grond lewe bring. Landboudal het sy ontstaan gehad in die vroeër veertigerjare toe hy aanvanklik as ‘n tegniese skool en ‘n ambagskool geleë in die sentrum van die klein dorpie Jacobsdal. Hierdie skool het later in die vyftiger jare omgeskakel van ‘n tegniese skool na ‘n Landbouskool en het verskuif vanaf die dorp na die terrein waar ons vandag is. In die vroeë sewentiger jare het die skool ‘n amptelike akademiese, tegniese en Landbou-status ontvang.

Vandag is Landboudal ‘n skool wat vakstudierigtings uit verskeie terreine aanbied. Sedert die skool se ontstaan het dit nog net van krag tot krag gegroei tot die Landbouskool wat dit vandag is.

Ons is naby aan groter sentrums, maar tog ver genoeg weg in die natuurskoon, opelug en platteland, om kinders op ‘n baie gesonde en selfstandige wyse tot volwassenes op te voed.

Missie

Kwaliteit opvoedende onderwys en opleiding van ‘n algemene aard aan alle ingeskrewe leerders met gemotiveerde en goed toegruste, professionele opvoeders, ‘n kundige en entoesiastiese beheerliggaam en ‘n positiewe meelewende ouersgemeenskap.

Visie

Om as toonaangewende instelling van uitnemendheid opvoedende onderrig van ‘n Christelike aard te lewer wat jongmense toerus om selfgeldend in die landbouverwante en ander sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing te wees.

Kwartaalprogram

Skoolkalender
Uit die hoof kantoor


Skakel na Facebook

Skakel na Instagram


Trotse hoofborg van Landboudal